Ereleden

  • De vereniging telt drie ereleden, mensen die zich op bijzondere wijze hebben ingezet voor de vereniging:
  • Jan Aghina, Vic van Berkestijn en Aron van der Wees.