Zonnepanelen actie. Week 40 tussenstand

Zonnepanelen actie. Week 40 tussenstand: 10.545 euro (24 van de 30 zonnepanelen en 2580 euro sponsoring).

Beste leden,

Deze week weer vier panelen en 140 euro sponsoring binnengekomen. Blijf doneren zodat we de 30 zonnepanelen kunnen bereiken. Sponsor een zonnepaneel voor 333 euro, eventueel met je roeiploeg, door overmaking naar IBAN NL48 INGB 0008 3576 46 onder vermelding 'zonnepaneel en de naam van de gever(s)'. Je kunt ook een ander bedrag overmaken onder vermelding 'sponsoring DDP zonnepanelen actie' .

Op naar de 25.000 euro!!   

Groet, Dik Metz, voorzitter