Geef actie zonnepanelen vaart

Zonnepanelen actie. Week 38 tussenstand  8023 euro (17 van de 30 zonnepanelen en 2299 euro sponsoring).
 
Beste leden,
De laatste weken lijkt de vaart er uit. Blijf doneren zodat we de 30 zonnepanelen kunnen bereiken. Sponsor een zonnepaneel voor 333 euro, eventueel met je roeiploeg, door overmaking naar IBAN NL48 INGB 0008 3576 46 onder vermelding 'zonnepaneel en de naam van de gever(s)'. Je kunt ook een ander bedrag overmaken onder vermelding 'sponsoring DDP zonnepanelen actie' .
Op naar de 25.000 euro!!   

Groet, Dik Metz, voorzitter