week 34 tussenstand DDP ENERGIENEUTRAAL

Week 34 tussenstand DDP ENERGIENEUTRAAL: 5692 euro (10 zonnepanelen en 2299 euro sponsoring), een prachtig resultaat na twee weken!! 
Sponsor een zonnepaneel voor 333 euro, eventueel met je roeiploeg, door overmaking naar IBAN NL48 INGB 0008 3576 46 onder vermelding 'zonnepaneel en de naam van de gever(s)'. Je kunt ook een ander bedrag overmaken onder vermelding 'sponsoring ddp energieneutraal’ . 
Op naar de 25.000 euro!!   

Groet, Dik Metz, voorzitter. 

Vaarverbod opgeheven1 Vaarverbod opgeheven1
richting Cuijk richting Grave

Kalender

10 december Koning Wintertoertocht in Amsterdam 

 

Inloggen (leden)